Vyhodnotenie 1. ročníka súťaže

o najlepší matematický príbeh pre žiakov 3. až 9. ročníka ZŠ

Výsledky

Matematické príbehy

Máte radi matematiku a tiež radi čítate?
Potom ste tu na správnom mieste.

Čo sú matematické príbehy?

Matematické príbehy sú malé literárne diela (rozprávky, sci-fi, poviedky), ktoré obsahujú matematické pojmy a jednu alebo viac matematických úloh. Prekážkami pre hrdinov príbehu sú matematické úlohy, ktoré sú súčasťou deja. Čitatelia sú motivovaní tieto úlohy vyriešiť.

Matematické príbehy nájdu uplatnenie v každej fáze vyučovacieho procesu. Môžu slúžiť na motiváciu, precvičovanie a upevňovanie učiva, prípadne aj na preverovanie vedomostí.

Podnetom na vznik webstránky bola kniha Šestnásť matematických príbehov od autorského kolektívu pod vedením prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. a doc. RNDr. Ľudovíta Niepela, CSc. V týchto príbehoch nezachráni hlavného hrdinu z nebezpečnej situácie čarovný prútik, kúzelná lampa, ani iný predmet, ale bystrý um a dôvtip čitateľa.

Didaktici tvrdia, že ak dieťa vie zasadiť matematickú úlohu do kontextu reálneho života, je to dôkaz hlbšieho porozumenia úlohy. V roku 2021 sa preto niekoľko škôl zapojilo do pilotného ročníka projektu Matematické príbehy. Jeho cieľom bolo motivovať žiakov základných škôl, aby sami začali matematické príbehy vytvárať.

Nájdete tu ukážky príbehov zo spomínanej knihy, ale aj niekoľko príbehov, ktoré vytvorili deti v rámci pilotného ročníka. Ukážky majú poslúžiť deťom ako inšpirácia pri tvorbe nových zaujímavých matematických príbehov.

Ukážkové príbehy

13.12.2022
star star star star star_border
Dobšinská ľadová jaskyňa

Krátka prechádzka Dobšinskou ľadovou jaskyňou.

calculate detail


Dobšiná Jaskyňa Unesco

Autor: Ema Bao Anh Le Huu, Lucia Horváthová, Zuzana Lefflerová | 5. ročník

13.12.2022
star star star star_border star_border
Cesta za oslavou

Cesta na oslavu narodením nemusí byť vždy úplne jednoduchá.

calculate detail


Oslava Tombola Graf Pravdepodobnosť

Autor: Barbora Holeková | 9. ročník

14.12.2022
star star star star star_border
Výlet do vesmíru

Tento príbeh je o chlapcovi menom Neisan, ktorý dostane ako darček cestu do vesm...

calculate detail


Euro Pavučiny Tabuľky Šifry Sčítací Trojuholník Sčitovanie Násobilka Násobenie

Autor: Nathaniel Hasaj a Matteo Michlík Yannick | 4.ročník

14.12.2022
star star star star_border star_border
Stratila sa pani učiteľka...

rozprávka

calculate detail


Násobenie Obvod Sčitovanie Zlomková Časť

Autor: Marko Balčák | 6. ročník

14.12.2022
star star star star_border star_border
Mini farma

Deti išli na výlet na mini farmu. Pomôž im vyriešiť úlohy a získať sladkú odmenu...

calculate detail


Násobenie Aritmetika Delenie Dedo Lesoň

Autor: Rebeka Boháčová | 3. ročník

14.12.2022
star star star star_border star_border
Večerný program

Aj s matematikou môže byť večer zábavný.

calculate detail


Obvod Obsah Percentá Minúty

Autor: Nela Korfantová | 8. ročník

Ako to funguje?

Ste učiteľ/učiteľka alebo rodič, ktorý objavil nadanie u svojho dieťaťa? Ponúknite svojim žiakom alebo deťom možnosť zapojiť sa do projektu Matematické príbehy. Ako inšpiráciu môžete použiť ukážkové príbehy z knihy alebo príbehy, ktoré vytvorili žiaci v pilotnom ročníku projektu.

Výsledkom projektu bude databáza matematických príbehov, ktoré môžu využiť aj iní učitelia na zatraktívnenie hodín matematiky.

Je na vašom rozhodnutí:
  • či do projektu zapojíte len dobrovoľníkov alebo celú triedu,
  • či budú žiaci pracovať v skupinách alebo ako jednotlivci,
  • či projekt deťom predstavíte ako súťaž, kde ocenením najlepších troch príbehov bude ich zverejnenie na tejto stránke (odporúčame, aby žiaci sami vyberali najpútavejšie príbehy).
Pravidlá pre zverejnenie príbehov:
  • deti v príbehu môžu používať iba obrázky, ktoré sami nakreslia,
  • riešenie úloh z príbehu treba zverejniť osobitne,
  • je potrebné vopred zabezpečiť informovaný súhlas rodiča na zverejnenie príbehu a mena dieťaťa.
Postup pridávania príbehov:
  • vyberte z vytvorených príbehov ten najlepší (príp. nechajte žiakov, aby vybrali oni),
  • zaregistrujte sa na stránke, t.j. vytvorte si používateľský účet
  • pred pridaním príbehu sa prihláste,
  • počkajte na schválenie adminom a sprístupnenie príbehu na webe.

Ako sa zapojím?

Prvým krokom je registrácia na tomto webe. Po vytvorení používateľského konta sa budete môcť prihlásiť a pridávať príbehy. Tie budú následne skontrolované a po schválení zverejnené.

Začať